Skip links

Blogg kategori: Tips och råd

Du har väll inte glömt att registrera ditt kassaregister hos Skatteverket?
Du har väll inte glömt att registrera ditt kassaregister hos Skatteverket?

Du har väll inte glömt att registrera ditt kassaregister hos Skatteverket?

i Tags

Har du inte anmält ditt kassaregister hos skatteverket? Tänk på att du måste göra en anmälan hos Skatteverket senast 2 veckor efter första försäljningen! Du måste alltid göra en anmälan till Skatteverket med vilket kassasystem och kontrollenhet du använder. Kom ihåg att du alltid ska