Skip links

Kortköp med signatur blir ogiltigt i november

Att identifiera sig med signatur på kvittot i samband med kortköp kommer inte att accepteras som verifieringsmetod från och med den 1 november 2020. Detta innebär att svenska kortutgivare inte kommer acceptera kortköp med signatur. Detta är en del av de nya PSD2 SCA reglerna som trädde i kraft redan den 14 september 2019 . Det gäller ändringar av betaltjänstlagen som innebär höjda säkerhetskrav vid kortbetalningar inom EU/EES.

Ska öka säkerheten och göra tryggare för dig som betalar med kort

Ändringarna av betaltjänstlagen görs bland annat för att minska risken för bedrägerier. Framöver kommer det krävas en så kallad stark kundautentisering när man ska handla med kort. Kontrollen genomförs för att säkerställa att du är du så att banken vet att kortköpet genomförs av rätt person. Detta kan vara genom till exempel en pinkod, bank-id eller bankdosa. Detta gäller även e-handel.

Har du kunder som brukar skriva under sina kortköp med namnteckning?

De kunder kommer alltså inte kunna signera sina kortköp med sin namnteckning. Därför är det viktigt att de kan pinkoden till sitt kort. Card Payment Sweden rekommenderar att butiker, restauranger, hotell och andra säljställen förbereder sig för en övergång till nya regler. Det gäller att ha en bra strategi för att kunna upplysa kunder om att det finns nya regler som inte tillåter signatur som ett alternativ till PIN-kod som verifieringsmetod vid kortköp.

Källa: Svensk handel

Mer information om stark kundautentisering

EU-regler för PSD 2