Vad innebär kassalagen?

Kassalagen innebär att de som säljer varor och tjänster mot kontantbetalning ska ha ett certifierat kassaregister. Kvitto ska tas fram som du ska erbjuda kunden.

Men vad gäller om du inte tar emot kontanter?

Tar du bara emot kortbetalningar eller elektroniska betalningar såsom Swish krävs det fortfarande att du har ett kassaregister enligt Skatteverket.

Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister.

Kassalagen innebär också att Skatteverket kan göra oannonserade besök. Kontrollerna görs för att kontrollera innehav av kassaregister och att kassaregister används. Är du osäker på om kassalagen gäller dig? Kontakta Skatteverket.

Vad är ett certifierat kassasystem?

  • Ett kassasystem ska enligt kassaregisterlagen uppfylla två krav
    Kassa systemet ska vara tillverkar deklarerat. Det betyder att kassasystemets tillverkare ska ha lämnat in ett dokument som visar att det uppfyller Skatteverkets krav.

vad gör en kontrollenhet?

Det är kontrollenhetens uppgift att läsa av och bevara information om kvitton. Kvittoinformationen ska finnas tillgänglig Skatteverket vid en granskning i form av en kontrollkod.

Fler inlägg