Det ska vara enkelt med kassasystem

Du kan alltid välja att ta bort eller lägga till extra tillbehör så som kassalåda och streckkodsläsare efter behov. Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt utrustning och komma igång.