Skip links

Dynamics NAV partnersida

Tips och nyttig information till dig som NAV partner

Hur fungerar det?

Ni har en kund som visar intresse för vår kassa.

  1. Ni tar kontakt med oss och bokar en tid för en online demo som vi bistår med via Teamviewer och telefon eller via Skype Företag om kunden så önskar det.
  2. Bestämmer sig kunden för att gå vidare tar vi ett litet uppstartsmöte med er och kunden tillsammans där vi går igenom hur kunden arbetar i NAV med priser och andra eventuella krav på betalsätt i kassan. Datum för uppstart bestäms.
  3. Leverans av utrustning som exempelvis kassadator, kvittoskrivare och annan utrustning kunden beställt av JobOffice levereras i god tid före datum för uppstart efter av kund godkänd orderbekräftelse. Vi kontaktar kunden och sätter upp kassorna där vi konfigurerar ett tomt företag och låter en av kassorna vara master med Microsoft SQL Express.
  4. Vi och ni åker ut till kunden eller kopplar upp oss mot kundens kassor och mot kundens NAV där vi tillsammans konfigurerar de webbtjänster som behövs för integrationen. Vi testkör kassorna med några köp utan att bokföra dessa i NAV så att vi ser att allt fungerar.
  5. Vi utbildar kunden i samband med uppstart eller dagarna efter, allt efter kundens önskemål.
  6. Vi håller kontakt med er via e-post och telefon där vi återkopplar status om hur det gått för kunden. Ni har säkert också kontakt med kunden och vi kan då utbyta lite matnyttig information så att kunden blir 100% nöjd!

Lite info om produkten med bilder för kunden och dig hittar du > HÄR <

Vad kostar det för kunden?

Programvaran JobOffice Kassa är ett obundet abonnemang där kunden själv avgör vilka integrationer och tillägg de behöver. Som standard brukar vi rekommendera nedan delar.

 

– JobOffice Kassa grundabonnemang för 249 kr per månad via autogiro
– JobOffice serverbaserad kontrollenhet (svarat lådan) för 49 kr per månad
– JobOffice integration till Dynamics NAV för 499 kr per månad

 

Kostnad 797 kr per månad och per kassa.

 

Har kunden två kassor i en butik så är det 2 x 797 kr per månad. Det går att minska kostnaden genom att välja bort integrationen på övriga kassor men då kan kunden bara skapa försäljningsorder via den kassa som är master och som kommunicerar med NAV.

Tekniken och uppdateringar

Alla kunder får samma version, inga kunder sitter med några gamla versioner av JobOffice Kassa. För oss och kunderna är det här viktigt att vi kan ge kunden en bra support där vi enkelt kopplar upp oss med Teamviewer och kunden i telefon.

 

JobOffice Kassa är utvecklad i Microsoft Visual Studio, samma verktyg som NAV, och vi baserar hela vår integration på NAV standard komponenter så att vi alltid kan uppdatera vår programvara utan att NAV skall behöva några förändringar av er som partner. Vi bygger därför helst inte några kundunika anpassningar utan försöker bygga så att alla kunder kan ta del av all funktionalitet i integrationen.

Licenser

Varje butik där kunden har en eller flera kassor kräver en Microsoft Dynamics NAV, 2013 eller senare licens för den användare som skall kommunicera med JobOffice Sync Center mot NAV via så kallade Webtjänster (WebServices).

 

Om kunden vill att JobOffice Sync Center bokför försäljningsfakturorna med automatik behöver kunden en full licens för den användaren. Du som partner behöver då lägga till en CodeUnit som gör det här (se längre ner på sidan under Resurser).

 

Vill kunden bokföra försäljningsfakturorna manuellt/via batch inne i NAV så räcker det med en så kallad Limited User.

Loggfiler

All kommunikation melllan systemen loggas i textfiler och ibland uppstår fel. Nedan hittar du några exempel på fel som du som partner kan och behöver åtgärda i NAV.

 

FEL: Det gick inte att bokföra försäljningsfaktura 5261 – Microsoft Dynamics NAV Business Web Services attempted to issue a client callback to show a confirmation dialog box: One or more reservation entries exist for the item with No. = D5393, Location Code = STORE-01, Variant Code =  which may be disrupted if you post this negative adjustment. Do you want to continue? (CodeUnit 80 Sales-Post). Client callbacks are not supported on Microsoft Dynamics NAV Business Web Services.

Första delen i fetstil är JobOffice som talar om att den försöker göra något.  Andra delen kommer just från NAV där det står vad felet är och som ni förstår är det något som måste åtgärdas i NAV.

 

FEL: Ett allvarlig fel uppstod i kommunikationen – The remote name could not be resolved: ‘minserver.foretag.se’

Även här är det ett fel som vi på JobOffice inte kan påverka, NAV servern med sin WebService är inte tillgänglig. Just det här felet “could not be resolved” uppstår om den DNS server som har hand om din domän ligger nere längre tid än vad som står i TTL (Time To Live) i DNS servern. Er domän “förfaller” då och är inte tillgänglig. Så fort DNS servern är uppe och snurrar igen så går det att få tag i domänen igen.

 

FEL: Försöker skapa försäljningsfaktura för kvitto 60 – Gen. Prod. Posting Group must have a value in Item: No.=3238006. It cannot be zero or empty.

Här försöker JobOffice skapa en faktura men artikeln har inte en produkt mall vald och då uppstår det här felet. Du som NAV partner måste uppdatera artikelns produkt mall. Fakturan skapas nästa gång som synken körs enligt schemaläggningen.

 

FEL: Försöker skapa försäljningsfaktura för kvitto 3 – Field LineDiscExists is readonly!

Samma fel får du i NAV om du försöker sätta rabatt procent på en artikel på fakturan. Du som NAV partner behöver ändra fältet (LineDiscExists=Control90) på formuläret till Editable=True.

 

FEL: Det gick inte att bokföra försäljningsfaktura 9710515 – Location Code måste ha ett värde i Sales Line: Document Type=Invoice, Document No.=9710515, Line No.=10000. Det får inte vara noll eller tomt.

Du har glömt att välja lagerställe, dvs butiken lagerställe, i JobOffice Sync Centers inställningar.

Resurser

Här hittar du de resursfiler vi tillhandahåller. När det gäller .fob filer skall dessa importeras med försiktighet så att de inte krockar med några andra resurser i NAV.

 

CodeUnit 50010 Post_Sales_Doc för NAV2013R2

 

CodeUnit 50010 Post_Sales_Doc för NAV2015

 

Skillnaden mellan dessa CodeUnits är att NAV la till summor på order och fakturabilden vilket måste hanteras olika av oss när vi skapar order och fakturor samt bokför dessa. Du behöver därför i inställningarna för server anslutning ange om du har version 2013R2/2015 eller senare version. Har du version 2016 eller senare väljer du alltså 2015.