Koppla Yomani kortterminal med JobOffice Kassa

Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Yomani terminal med JobOffice Kassa.

Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

 

1.    Anslut nätverket till terminalen.
Börja med att ansluta terminalen i nätverket till ditt Internet modem eller om du har en nätverks switch (förgreningsbox för nätverket) vid kassan.
Både din kassadator och din Yomani terminal måste vara ansluta i samma nätverk. Du kan alltså inte låta dator vara ansluten trådlöst och terminalen via kabel. Båda måste finnas i samma kabelanslutna nätverk.

2.    Anslut strömadaptern till terminalen så den startar. 
Den kommer troligen första gången att göra en parameterladdning (hämta nya parametrar) och misslyckas med laddningen, det är helt normalt.

3.    Ta reda på vilken IPv4 adress (IP nummer) din dator har.
Starta Kommandotolken som du finner under Start/Tillbehör eller genom att skriva CMD i Start/Kör och trycka OK.
I Kommandotolken skriver du: ipconfig
och trycker Enter.

Hitta din IP adress

I bilden av exemplet har datorn IPv4-adressen 192.168.1.35 och en gateway (modemets väg ut på Internet) med 192.168.1.1
Notera adressen (numret) som din gateway har.
 

5.    Skriv ner alla nummer som din terminal skall konfigureras med.
IPv4-adress: 192.168.1.2 (det lediga numret du nyss tagit fram)
Subnät mask: 255.255.255.0 (standard i alla mindre nätverk)
Gateway: 192.168.1.1 (adressen för ditt modem ut på internet)

6.    Konfigurerar Yomani terminalen
Nu skall vi in och knappa på själva terminalen, så bekanta dig lite först med knapparna som vi kommer att använda. När du väl är inne i terminalen får du inte dröja alltför länge mellan knapptryckningarna, terminalen går då ut i stängt läge igen och du måste börja om. Du behöver alltså ha lite tempo med själva konfigureringen inne i terminalen.

Meny – Sitter längst ner till vänster
Punkt – Sitter till höger om nollan i nederkant
Grön OK – Sitter längst ner till höger och bekräftar det du anger
Gul < - Sitter till höger och raderar tecken
3 knappar i fönstret – Dessa knappar uppe i fönstret betyder olika saker när vi är inne och konfigurerar terminalen. Vi kommer att använda den högra knappen, så leta reda på den.


Nu är det dags att börja knappa på själva terminalen. Tryck precis så som det står nedan. 

-    Meny (ange lösenord visas)
-    123456
-    Grön OK (menyn visas)
-    2 (kommunikation) 
-    1 (nätverk)
-    1 (dynamisk/fast ip)
-    Höger tangent i fönstret (fast ip)
-    Gul (radera allt som står på där)
-    192.168.1.2 (ny IP adress)
-    Grön OK (bekräfta ny IP adress)
-    Gul (radera allt som står på där)
-    255.255.255.0 (ny nätmask)
-    Grön OK (bekräfta ny nätmask)
-    Gul (radera allt som står på där)
-    192.168.1.1 (ny gateway)
-    Grön OK (bekräfta ny gateway och terminalen startar om automatiskt)


Terminalen kommer nu att starta om 2 gånger och andra gången skall du kunna se att terminalen visar IP 192.168.1.2 i fönstret när den startar upp.
Terminalen skall nu kunna prata ut på Internet (via gateway adressen) och kommer troligen att göra en ny parameterladdning vilket kan ta en stund.

7.    Testa anslutningen mot terminalen
Upprepa punkt 4 där du i Kommandotolken gör en ping mot terminalens IP adress 192.168.1.2
Du skall erhålla svar från terminalen.
Om du inte erhåller svar så har du knappat fel inne i terminalen och troligen råkat ange någon siffra fel. Gör då om konfigurationen under punkt 6.
Det är viktigt att anslutningen mot terminalen fungerar innan du går vidare.

8.    Anslut terminalen mot JobOffice Kassa
När terminalen står i läget ”TERMINAL STÄNGD” är den klar för att ansluta mot JobOffice Kassa.

Gå in i JobOffice Kassa och välj fliken Arkiv.
Se till att du lagt till appen för Xenta integrerad kortterminal i applistan.
Klicka på genvägen Inställningar högst upp på fliken Arkiv.
Under inställningar har du nu fått en ny flik längst ner till vänster, som du väljer.
 

Ange din IP adress till din terminal

Ange din IP adress till din terminal

Ange var du vill spara loggfiler. Programmet föreslår C:\ men ändra gärna det här till en separat katalog på din h-disk genom att klicka på knappen Bläddra och skapa en ny katalog under ”Lokal disk C:”
Aktivera terminalen genom att klicka i kryssrutan.
Du skall nu se status där JobOffice Kassa börjar kommunicera med terminalen och den ställer sig i status ”Ny kund”.

9.    Starta om alltsammans innan du börjar använda terminalen
JobOffice Kassa och terminalen behöver nu ”bekanta sig” med varandra och du behöver starta om båda.
Stäng JobOffice Kassa.
Stäng av terminalen genom att dra ut strömmen på terminalen. Sätt gärna strömadaptern för terminalen på en grendosa med on/off knapp så att du lätt kan bryta strömmen. Var noga med att datorn inte är ansluten till samma grendosa/uttag. Datorn får inte tappa strömmen.
Starta om datorn.
När terminalen står i läge ”TERMINAL STÄNGD” startar du JobOffice Kassa och en ny fräsch anslutning mot terminalen sker.

Du är nu redo att börja ta betalt med terminalen!