JobOffice Sync Center är en separat programvara som sköter om olika integrationer mot affärssystem.

Här är lite information för dig som står i kassan och som kan behöva känna till lite om hur programmet fungerar och sköts om.

Programmet lägger sig nere vid klockan som en liten orange symbol och har ett antal funktioner som du behöver känna till även om det inte är du som har satt upp integrationen.

Högerklicka på den orange ikonen för att visa menyn.
Kan även ha menyalternativet Synkronisera allt eller förändringar

Kan även ha menyalternativet Synkronisera allt eller förändringar

 

Öppna katalog för loggfiler

När du öppnar katalogen så visar Windows Utforskare den katalog och mapp där dina loggfiler finns. Alla loggfiler skapas med en loggfil per dag och program.

Det finns ett antal olika filer:

  • JobOffice yyyy-mm-dd.log - Loggfil för JobOffice Kassa med enkel information om hur kassan används.
  • JobOffice Sync Center yyyy-mm-dd.log - Loggfilen för det här programmet och den du skall öppna då och då.

Det kan också finnas filer med ordet Debug i filnamnet. Dessa har utökad information för felsökning men är inget du normalt skall bry dig om.

Dubbelklicka på dagens fil för JobOffice Sync Center för att öppna den i Anteckningar.
    Sortera datum i din utforskare så du får dagens filer överst

    Sortera datum i din utforskare så du får dagens filer överst

Filen visar rad för rad vad den gör.

Överst har du lite information så du vet från vilken butik filen är skapad och därefter har du avsnitt för avsnitt för den schemaläggning som du har angett. I exemplet körs synkroniseringen var 15:e minut.

Filen skall inte ha någon rad med FEL!

När ett fel uppstår är det till 99% alltid i ditt affärssystem som felet måste rättas. Synkroniseringen kan inte slutföras korrekt om en inställning eller värde saknas i ditt affärssystem. Ett epost meddelande skickas också när ett fel uppstår där filen är bifogad.

Klicka på den här bilden för att förstora den

Kontakta alltid din konsult för ditt affärssystem för att be om hjälp om du inte själv förstår felmeddelandet eller vad du behöver göra. JobOffice har ingen support på det här men bistår självklart din konsult om han eller hon inte förstår.


Öppna inställningar

Under inställningar finns de specifika inställningar som behövs för just din integration. Har du Visma eEkonomi så är inställningna inte så många som om du exempelvis har Microsoft Dynamics NAV.

  • Gemensamt för alla inställningar är:
  • Vilket företag i JobOffice Kassa som skall synkroniseras.
  • Schemaläggning där du anger hur ofta och vilka dagar som synkronisering skall ske.
  • Var loggfilerna sparas och till vilken e-post adress eventuella felmeddelanden skickas.

programmet finns inte vid klockan!

Kontrollera att programmet inte ligger gömt under pilen vid klockan. Ta i så fall fram det med pilen och be din tekniker att ändra så att det alltid visas.

Om du inte hittar det vid klockan, kontrollera att just den kassan du står vid skall ha det igång. Har du flera kassor kan det vara så att en av dem andra är den som har programmet igång. Det skall inte vara igång på flera kassor, en kassa sköter integrationen mot ditt affärssystem.

Hittar du ändå inte programmet på någon kassa, kontrollera med er konsult för affärssystemet som satt upp integrationen och Sync Center på vilken kassa det skall vara. Be dem också att lägga det i Windows Autostart så att programmet alltid startar upp när du loggar in i din kassa.